GDPR


Databeskyttelsesforordning:

EU-bestemmelserne vedr. beskyttelse af persondata trådte i kraft den 25. maj. 2018

i den forbindelse er der skærpede krav til hvordan personfølsomme data skal behandles. 

Gennemgående for grundejerforeningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til at opfylde foreningens formål. Med andre ord behandler vi kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til at opfylde foreningen angivne formål.

 Opbevaring af data:

Oplysninger/informationer opbevares på foreningens computer og lagres eksternt på One Drive hvor der også laves backup.

Foreningen har en database hvor medlemsoplysninger og økonomi opbevares/behandles.