Bestyrelse


Formand:
Henrik Doktor
Havnsøgårdsvej 49
Telefon: 3055 3671
Email:  Formand@havnsoegaardsvej.dk
Kasserer:
Jette Due
Havnsøgårdsvej 49
Telefon: 2084 6583
Email:  Kasserer@havnsoegaardsvej.dk
Sekretær:
Ole Mortensen
Havnsøgårdsvej 44
Telefon: 4040 8201
Email:  Sekretær@havnsoegaardsvej.dk
Bestyrelsesmedlem 1:
Kirsten Koefoed Jakobsen
Havnsøgårdsvej 6
Telefon: 5155 9958
Email: Bestyrm1@havnsoegaardsvej.dk
Bestyrelsesmedlem 2:
Torben Kinch
Havnsøgårdsvej 52
Telefon: 2128 3738
Email: Bestyrm2@havnsoegaardsvej.dk