Ordinær generalforsamling 2016

Der indkaldes til ordinær generalforsamling, mandag den 8. marts 2016. Hvor: på Non Solo Caffee Hvornår: 23. marts, klokken 19:00 Dagsorden ifølge vedtægterne. Indkaldelse til generalforsamling 2016


Referater:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde er klar her.


Juletid med indbrudtyve.

Juletiden er desværre en af højsæsonerne for indbrudstyvene og vi håber, at nogle gode råd måske kan minimere antallet og gøre det sværere for tyvene:   · Husk at låse og lukke dine vinduer og døre. · Orienter naboerne om, at du ikke er hjemme, så de kan holde øje […]


Referater:

Alle gamle referater fra stiftende generalforsamling og til i dag, er nu lagt op på hjemmesiden.


Ændring af postnummer.

Status lige nu er at:  Teknik- og Miljøchefen indstiller, at der ikke godkendes en postdistriktsnavneændring Økonomiudvalget _ Udvalget vedtog at anbefale Teknik- og Miljøchefens indstilling Se referatet og bilaget her. Vi kan nu kun opfordre at Johnny Balsved fortsætter sit arbejde op til kommunalbestyrelsens endelige beslutning ved næste møde den 29. […]


Nyt vedrørende omfartsvejen.

Bestyrelsen havde et møde med ‘teknik og miljø’ den 10. december. Der var tvivl om etablering af støjvolden som beskrevet i lokalplanen, og vi benyttede lejligheden til at tage en generel snak om vores område. Du kan læse referatet her.


PBS betaling til grundejerforeningen.

Grundejerforeningen kan ikke nå at opkræve via PBS til januar 2014, derfor udskydes denne indbetaling til februar. Hvis du ikke kan nå at afmelde en eventuel automatisk bankoverførsel, skal du selvfølgelig ikke betale igen til februar. Jeg vil forsøge at give mulighed for PBS tilmelding via hjemmesiden i januar, mere […]


Omfartsvejen

Hej alle. Bestyrelsen har afholdt det første møde med Kalundborg Kommune den 9. september, og har efterfølgende indsendt dette brev den 22. september. Vi har som svar modtaget 7 tegninger som beskriver vejen i detaljer. Vi har dog ikke fået skriftlig svar på vores henvendelse den 22. september. Vi har […]


Kommunplan 2013-2024

Du kan finde “Kalundborg Kommunes forslag til Kommuneplan 2013-2024” her. Filen er en PDF på over 106 Mbyte, så det tager lidt tid før den er hentet frem på din PC!